top of page

Пластика мітрального клапана

Контроль замикальної функції клапана
Гідропроба після пластики мітрального клапана

Як правило, для виявлення сегментарних порушень клапана або для контролю якості хірургічної корекції, використовується гідропроба - 50-100мл фізіологічного розчину вводиться в лівий шлуночок. При складних реконструкціях гідропробу приходиться повторювати декілька разів на різних етапах пластики мітрального клапана. 

Для уникнення гемодилюції ми вирішили використовувати лише кров пацієнта. До кардіоплегічної лінії від АШК під'єднується тоненька трубка, яка проводиться через мітральний клапан в лівий шлуночок. Продуктивність 600-800 мл/хв призводить до наповнення лівого шлуночка за декілька секунд. При необхідності - можна повторювати без ризику гемодилюції.

Продовження буде ...

Пластика мітрального клапана - пряма трансляція (Кардіохірурги: Бабляк О.Д. (ММ "Добробут), Судус А.В. (КЛДЦ "Сімедгруп"))

26 травня 2017 9.30-11.00 по програмі VII Українсько-польського кардіохірургічного форуму "Прогресивні досягнення в кардіохірургії - обмін досвідом", у залі пленарних засідань готельного комплексу "Надія" (м. Івано-Франківськ) відбулася пряма трансляція з операційної клініки "Сімедгруп".

Виконувалась пластика мітрального клапана. 

Minimally Invasive Mitral Valve Repair: Tips for Safe Learning Curve

Посегментний аналіз стулок мітрального клапана є найважливішою частиною пластики клапана. У даному випадку виявлено пролапс всієї медіальної комісури мітрального клапана. Поодинокі хорди до інших сегментів клапана є подовженими, але не потребують корекції. Найпростіша корекції зони будь-якої комісури - є її ушивання. Інші способи, зменшення висоти медіального папілярного м'язу, використання штучних хорд - є більш складними та більш часозатратними методиками, які треба використовувати лише за необхідністю. 

Miniinvasive mitral valve repair with Gore-Tex chord to posterior mitral valve leaflet

Пролапс мітрального клапана. Слово «пролапс» походить з латини.

Pro- (forward, вперед). Labi (to slip, ковзати).

Prolaps- (slipped forward, зміщений допереду).

 

Мітральний клапан складається з двох стулок - передньої та задньої. Якщо будь-яка частина мітрального клапана зміщена відносно площини кільця, можна вважати, що має місце пролапс мітрального клапана. Причиною пролапса може бути подовжені хорди до стулок мітрального клапана або відірвані хорди.

На щастя, будь-який пролапас мітрального клапана можна скорегувати використовуючи “штучні хорди”, які поєднують м’яз серця та стулки клапана.

В сучасній кардіохірургії це все виконується мініінвазивно.

Miniinvasive mitral valve replacement with preserving of anterior and posterior mitral valve leaflets during redo heart surgery

5 мм ендоскоп проходить через механічний клапан серця.

Це може бути корисним у випадках, якщо потрібно візуалізувати підклапанний апарат мітрального клапана. У цьому відео ми протезували мітральний клапан під час повторної операції на серці. Техніка фібриляції і неперетиснутої аорти (non-clamped Aorta) є чарівною "палкою-виручалкою" у складних випадках.

Однозначно, що технічні умови виконання операції є складнішими для хірурга, однак, час операції та травма для пацієнта є суттєво меншими. Glauber доповідав на EACTS 2017 серію з декількох десятків повторних операцій на МК мініінвазивним методом, з них - десь 20 - в умовах фібриляції.

Miniinvasive mitral valve replacement during redo heart surgery (post complex aortic and coronary surgery). Fibrillation technique. Mechanical mitral valve. With preserving of anterior and posterior mitral valve leaflets.

bottom of page