top of page

Аневризми лівого шлуночка. Хірургічне лікування.

Відновлення еліптичної форми лівого шлуночка
Еволюція в хірургічному лікуванні аневризм лівого шлуночка

2014 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization:

"The aim of surgical ventricular reconstruction (SVR) is to remove scar tissue from the LV wall by an endoventricular patch plasty, thereby restoring physiological volume, and to restore an elliptical rather than spherical shape."

 

Завданням хірурга при пластиці аневризми лівого шлуночка (ЛШ) є:

1) видалення / виключення рубцевих тканин,

2) відновлення фізіологічного об'єму ЛШ,

3) відновлення еліптичної (а не сферичної) форми ЛШ.

Всі перераховані пункти є важливими для досягнення доброго довготривалого клінічного результату.

В такому ж порядку відбувалася еволюція хірургічного лікування аневризм ЛШ: від лінійної резекції - до зменшення об'єму ЛШ - до ендовентрикулопластики з відновленням еліптичної форми ЛШ. Значимість еліптичної форми ЛШ після пластики аневризми є радше лікарським консенсусом, ніж об'єктивно доведеним фактом, однак досвід підтверджує важливість цього фактору. 

Продовження відео з хірургічними деталями буде ...

bottom of page