top of page

Мініінвазивна кардіохірургія (step by step)

Minimally Invasive CABG (vein to PDA anastomosis*)

Один з міфів про мініінвазивне коронарне шунтування, - те, що неможливо шунтувати праву коронарну артерію або її гілки з лівого мінідоступу. 

Як видно з відео, анастомоз з PDA є доступний до виконання. Так само, адекватну експозицію можна забезпечити для шунтування будь-якої частини правої коронарної артерії чи її гілки.

Minimally Invasive CABG (vein to PDA anastomosis*)

Один з міфів про мініінвазивне коронарне шунтування, - те, що неможливо шунтувати праву коронарну артерію або її гілки з лівого мінідоступу. 

Як видно з відео, анастомоз з PDA є доступний до виконання. Так само, адекватну експозицію можна забезпечити для шунтування будь-якої частини правої коронарної артерії чи її гілки.

MIDCAB - крок до TCRAT

Відео для того, щоб зрозуміти, чому в світі не "пішла" техніка MICS CABG - багатосудинного коронарного шунтування через мініторакотомію у виконанні McGinn. Зверніть увагу, як мало простору в грудній клітці, якщо серце в робочому стані. Звичайно, що шунтування Cx та RCA - є складними завданнями в таких умовах. 

 

Наша техніка TCRAT - Total Coronary Revascularisation via left Anterior Thoracotomy - значно полегшує процедуру в порівнянні з технікою McGinn. Деталі нашої техніки в наступних відео з хештегом TCRAT. )

Minimally Invasive Mitral Valve Repair: Tips for Safe Learning Curve

Посегментний аналіз стулок мітрального клапана є найважливішою частиною пластики клапана. У даному випадку виявлено пролапс всієї медіальної комісури мітрального клапана. Поодинокі хорди до інших сегментів клапана є подовженими, але не потребують корекції. Найпростіша корекції зони будь-якої комісури - є її ушивання. Інші способи, зменшення висоти медіального папілярного м'язу, використання штучних хорд - є більш складними та більш часозатратними методиками, які треба використовувати лише за необхідністю. 

Miniinvasive mitral valve repair with Gore-Tex chord to posterior mitral valve leaflet

Пролапс мітрального клапана. Слово «пролапс» походить з латини.

Pro- (forward, вперед). Labi (to slip, ковзати).

Prolaps- (slipped forward, зміщений допереду).

 

Мітральний клапан складається з двох стулок - передньої та задньої. Якщо будь-яка частина мітрального клапана зміщена відносно площини кільця, можна вважати, що має місце пролапс мітрального клапана. Причиною пролапса може бути подовжені хорди до стулок мітрального клапана або відірвані хорди.

На щастя, будь-який пролапас мітрального клапана можна скорегувати використовуючи “штучні хорди”, які поєднують м’яз серця та стулки клапана.

В сучасній кардіохірургії це все виконується мініінвазивно.

Miniinvasive mitral valve replacement with preserving of anterior and posterior mitral valve leaflets during redo heart surgery

5 мм ендоскоп проходить через механічний клапан серця.

Це може бути корисним у випадках, якщо потрібно візуалізувати підклапанний апарат мітрального клапана. У цьому відео ми протезували мітральний клапан під час повторної операції на серці. Техніка фібриляції і неперетиснутої аорти (non-clamped Aorta) є чарівною "палкою-виручалкою" у складних випадках.

Однозначно, що технічні умови виконання операції є складнішими для хірурга, однак, час операції та травма для пацієнта є суттєво меншими. Glauber доповідав на EACTS 2017 серію з декількох десятків повторних операцій на МК мініінвазивним методом, з них - десь 20 - в умовах фібриляції.

Miniinvasive mitral valve replacement during redo heart surgery (post complex aortic and coronary surgery). Fibrillation technique. Mechanical mitral valve. With preserving of anterior and posterior mitral valve leaflets.

Міксома лівого передсердя - 

мініінвазивно

Двохпередсердний доступ для видалення міксоми лівого передсердя. Висічення міжпередсердної перегородки на всю товщину зручніше проводити через розріз лівого передсердя. Закриття дефекту міжпередсердної перегородки зручніше проводити через розріз правого передсердя.

Ascending Aorta replacement - ministernotomy

Основним завданням в мініінвазивній хірургії аорти є гемостаз.

Поліпропілен 4-0, голка 13 мм, HEMO-SEAL.

Vascutek 30 mm.

Тефлон чи перикард використовуємо для укріплення стінки аорти лише в зоні аорти без адвентиції. 

MICS CABG - 5.

Full arterial revascularization

Всі сучасні методики коронарного шунтування можна проводити мініінвазивно. 

5 шунтів, LIMA та радіальна артерія, Т-шунт. Повна артеріальна реваскуляризація.

Це все - мініінвазивно за 4 години. Така ж операція в умовах серединної стернотомії вважається операцією підвищеної складності і забирає не менше часу. 

Т-shunt формується після формування дистальних анастомозів. Довжини радіальної артерії вистачає для шунтування всіх артерій задньої стінки лівого шлуночка. 

Продовження буде ...

BIMA in MICS CABG (T-shunt)

Коронарне шунтування двома мамарними артеріями в умовах мініторакотомії - технічно складне завдання. Основна складність - виділення RIMA в умовах лівої мініторакотомії. Разом з тим, ця операція є пріоритетом у пацієнтів молодого і середнього віку. 

Т-shunt формується до початку формування дистальних анастомозів. Даної довжини кондуїтів вистачає для дистальних і секвенційних анастомозів.

Продовження буде ...

CABG (АКШ-4)

Кінець операції. Коронарне шунтування - 4 шунти (LIMA + вени)
Мініінвазивне коронарне шунтування можливе незалежно від кількості шунтів, фракції викиду, серцевої недостатності, віку пацієнта.

Продовження буде ...

Blood cardioplegia for miniinvasive MVR

Кров'яна кардіоплегія є найкращим методом захисту міокарда при операціях на серці. Крапку в ціх дискусіях було поставлено вже більше 15 років тому. В мініінвазивній кардіохірургії є різні думки, зокрема - тенденції до використання більш простіших методик захисту міокарда. Ми рутинно використовуємо лише кров'яну кардіоплегію при мініінвазивних операціях і вважаємо, що захист міокарда не повинен відрізнятися від методики операції. Тому, якщо кров'яна кардіоплегія є доведеним найоптимальнішим методом при серединній стернотомії, така ж кардіоплегія повинна бути методом вибору і при мініінвазивних операціях на серці.

Продовження буде ...

Tricuspid valve bio replacement

3-годинна "redo beating heart tricuspid valve bio replacement" виглядає легкою прогулянкою в порівнянні з класичною "redo sternotomy TVR" на фоні печінкової недостатності, зашкальних CVP, літрів перелитої плазми і т.д. Miніінвазивна кардіохірургія в таких випадках вже не компроміс в питанні: "легко для пацієнта - складно для хірурга". Всі знаходяться по один бік барикади - швидко, без крововтрати, безпечно, без порушень ритму, без повторного розрізу грудини. Після операції - швидке відновлення, немає обмежень щодо підйому тягарів, нова якість життя без задишки. 

Продовження буде ...

AVR & Aortic replacement

Хірургія аорти мініінвазивно - ще один крок в системному підході до мініінвазивної кардіохірургії. Можливо все. 

Продовження буде ...

LIMA (videoassisted dissection)

Важливий крок до мініінвазивної коронарної хірургії - досвід виділення LIMA в умовах малих розрізів з використанням довгих інструментів та відеоторакоскопічної підтримки.

Продовження буде ...

Miniinvasive MV Repair

Візуалізація підклапанного апарату - крайнє важливий етап в пластиці мітрального клапана з використанням штучних хорд. Особливо при мініінвазивній методиці. Є декілька методів, які покращують експозицію папілярних м'язів: підведення трималок під хорди, фіксація краєвих хорд до кільця і т.д.. Один з них, але, найбільш ефективний з мого досвіду, - використання клапанного круглого sizer. Sizer розсуває стулки клапана і хірург отримує доступ до підклапанного апарату. 

Продовження буде ...

bottom of page