top of page

Ангіо - хірургічні паралелі

Оцінка коронарографії кардіохірургом

Які непрямі фактори вказують на розмір оклюзованої (закритої) коронарної артерії?
  1. Проксимальний діаметр до оклюзії (чим більший діаметр проксимально, тим більший розмір можна очікувати в середній частині)

  2. Кількість живого міокарда в зоні оклюзії (велика зона міокарда в зоні оклюзії та добра скоротливість міокарда в даній зоні свідчать про велику кількість живого міокарда, а отже, і про наявність великої магістральної артерії в даній зоні)

  3. Давність оклюзії (давня (декілька років) хронічна оклюзія коронарної артерії викликає хронічні ішемічні зміни в стінці коронарної артерії і її потовщення із зменшенням діаметру)

  4. Чи виповнюються частини артерії ретроградно? (при хронічній оклюзії якість і діаметр судини є найкращими в зоні з добрим ретроградним (колатеральним) заповненням)

  5. Гіпотетична довжина оклюзованої артерії(зменшення діаметру від максимального до мінімального йде поступово із ходом артерії, тому, чим більша довжина артерії, - тим більший діаметр можна очікувати в безпосередній близькості до оклюзії)

Доопераційна візуалізація коронарних судин

Основні коронарні судини, які підлягають шунтуванню, повинні бути чітко візуалізовані під час ангіографії. Якщо ціль візуалізовано лише на одній проекції і не у центрі екрану, це може бути свідченням того, що ціль є випадковою знахідкою під час обстеження і могла бути пропущеною.

To be continued ...

Ангіо - хірургічні паралелі

Рішення про шунтабельність чи нешунтабельність коронарних судин приймається виключно кардіохірургом на основі його досвіду, техніки та прогнозування ефекту від шунтування. 

Не все так, як це може здаватися на ангіографії. Міокард не може працювати без судин. Те, що їх немає на ангіо, не робить пацієнта неоперабельним. 

To be continued ...
 

bottom of page